Op dinsdag 5 september a.s. opende de Fokker terminal zijn deuren voor een breed publiek van professionals die zich bezighouden met digitale dienstverlening bij de overheid. Maak het Bruikbaar Festival: Een dag vol workshops, demo’s, inspiratiesessies en ontmoetingen. Waar state-of-the-art oplossingen worden gepresenteerd voor digitale dienstverlening anno nu, waarin niet de systemen maar mensen centraal staan. Grote en kleine initiatieven die tot de verbeelding spreken, en die deelnemers inspireren om zelf aan de slag te gaan. Het festival vond plaats tussen 10.00 – 17.00 uur.

Maar dat niet alleen, we maken het ook waar

Daarom nodigden de ambassadeurs van het platform Gebruiker Centraal een select gezelschap van beslissers en bestuurders uit. Om op woensdag 6 september geïnspireerd te raken door de pareltjes in mensgerichte dienstverlening. In één middag kregen zij de hoogtepunten van het Maak het Bruikbaar festival gepresenteerd. Daarna was er ruimte voor bespiegeling en gesprek in aanwezigheid van o.a. Digicommissaris Bas Eenhoorn en Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Over het nut en noodzaak om de overheidsdienstverlening anders te organiseren, vanuit de mens (in al zijn rollen) gedacht. Deze conferentie Mensen Centraal vond eveneens plaats in de Fokker terminal van 13.00 – 18.00 uur.

Lees ook de speciale editie van iBestuur Magazine over mensgerichte dienstverlening van de overheid.